Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizin bilim ve teknoloji platformunun belirlenmesi, disiplinlerarası projelerin üretilmesi, teknoloji merkezine doğru yönelinmesi. 

Vizyon
Üniversitemizin bilim ve teknoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak ve belirlenen temel konularda mükemmeliyet merkezi konumuna getirmek.