VİZYONUMUZ

Üniversitemizi belirlenen temel konularda mükemmeliyet merkezi konumuna getirmek. Bilim ve Teknoloji alanında sesimizi Türkiye’de ve Dünya’da duyurmak.

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü,
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir
E-mail : itam@eskisehir.edu.tr
Telefon : 0 222 321 35 50  ( iç hat : 7301 )