Projeler

 

Öğrenci Bilgilerimiz

2014 - 15 Öğretim yılı
 öğrenci bilgileri

Yeni
Kayıt

Devam Eden Toplam
 Öğrenci Sayıları

Danışman
 atanmış 

Toplam

Mezun

Biyoteknoloji 

1

24

14

29

Kültürel Varlıklar 

5

14

yok

1

Nanoteknoloji

6

46

25

36

 

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü,
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir
E-mail : itam@eskisehir.edu.tr
Telefon : 0 222 321 35 50  ( iç hat : 7301 )