Projeler

 

Öğrenci Bilgilerimiz

2014 - 15 Öğretim yılı
 öğrenci bilgileri

Yeni
Kayıt

Devam Eden Toplam
 Öğrenci Sayıları

Danışman
 atanmış 

Toplam

Mezun

Biyoteknoloji 

1

24

14

29

Kültürel Varlıklar 

5

14

yok

1

Nanoteknoloji

6

46

25

36