Nanoteknoloji Bilim Dalı (Tezli)

2019-20 öğretim yılı Güz Dönemi Ders Programları

Derslerin nerede yapılacağını öğrenmek için lütfen dersi veren öğretim elemanları ile 1 hafta öncesinden iletişim kurun.

2019-20 Öğretim yılı Bahar Dönemi Ders Programları 

 

 

İLERİ TEKNOLOJİLER ANABİLİM DALI

  NANOTEKNOLOJİ BİLİM DALI 

 

            İleri Teknolojiler Anabilim Dalı 2005 yılında kurulmuştur. Halen Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji Bilim Dallarında eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.

 

            Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Servet TURAN

 

 

 

İNGİLİZCE NANOTEKNOLOJİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

 

YÜKSEK LİSANS

ZORUNLU DERSLER

 

İTN 519     Introduction to Nanoscience and Nanotechnology     3+0 , 7,5           Uğur Serincan

İTN 518     Experimental Techniques for Nanotechnology            3+0 , 7,5           Nihan Kosku Perkgöz

İTN 521     Nanotechnology and Society                                                     3+0 , 7,5         Uğur Serincan

İTN 592     Seminar                                                                         3+0 , 7,5           Servet Turan

İTN 701     Uzmanlık Alan Dersi                                                    3+0 , 4,5

 

SEÇMELİ DERSLER

 

İTN 523     Physics and Technology for Infrared Detection          3+0, 7,5            Uğur Serincan

İTN 525     Nano-Electronic Devices                                              3+0, 7,5            Mustafa Kulakcı

İTN 520     Synthesis of Nanoparticles                                           3+0, 7,5            Ender Suvacı

İTN 522     Introduction to Micro and Nano Fabrication               3+0, 7,5            Feridun Ay

FİZ 552      Quantum Physics                                                          3+0, 7,5            Cem Sevik

 

DİĞER ANABİLİM DALLARINDAN ALINABİLECEK DERSLER

 

EEM 565   Image Processing                                                         3+0 , 7,5 

EEM 562   Signal Coding                                                              3+0 , 7,5

EEM 547   Fundamentals of Detection and Estimation                3+0 , 7,5

EEM 552   Micro-Nanodevices and Thin Film Applications         3+0 , 7,5

EEM 567   Advanced Computer Architecture                               3+0 , 7,5

EEM 507   Integrated Optical Waveguides                                   3+0 , 7,5

Güz Dönemi Açılmış Dersler

İTN 519 Introduction to Nanoscience and Nanotechnology                       Doç. Dr. Uğur SERİNCAN

İTN 525 Nano-Electronic Devices                                                   Doç. Dr. Musatafa KULAKCI

İTN 521 Nanotechnology and Society                                            Doç. Dr. Uğur SERİNCAN

İTN 592 Seminer                                                                               Doç. Dr. Mustafa KULAKCI

UİT 701 Uzmanlık Alan Dersi                                                         Doç. Dr. Mustafa KULAKCI

Bahar dönemi

İTN 518 Experimental Techniques for Nanotechnology      Nihan KOSKU PERKGÖZ

İTN 522  Introduction to Micro and Nano Fabrication        Feridun AY

FİZ 552 Quantum Physics                             Cem SEVİK

İTN 520 Synthesis of Nanoparticles           Ender SUVACI

İTN 592 Seminer                                           Mustafa KULAKCI

İTN 702 Uzmanlık alan Dersi                        Mustafa KULAKCI

DOKTORA

 

DERSLER

 

İTN 610 Nano Imaging and Nano Analysis                                                 3+0 , 7,5         Servet Turan

İTN 612 Molecular beam epitaxy: principles and applications                     3+0 , 7,5         Uğur Serincan

İTN 609 Fundamentals of Semiconductor Devices and Technology           3+0 , 7,5         Uğur Serincan

İTN 692 Seminar – II                                                                                    3+0 , 7,5         Uğur Serincan

İTN 611 Applied Quantum Mechanics                                                         3+0 , 7,5         Mustafa Kulakcı

İTN 613 Photovoltaics and Solar Energy Materials                                     3+0, 7,5          Mustafa Kulakcı

İTN 615 Electron Backscattered Diffractometry                                         3+0, 7,5          İsmail Özgür Özer

İTN 614 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy                                  3+0, 7,5          Özgür Alver

İTN 617 Advanced Topics in Nanotechnology                                            3+0, 7,5          Nihan Kosku Perkgöz

İTN 619 Computation, Simulation and Modelling in Nanotechnology       3+0, 7,5          Cem Sevik

İTN 621 Focussed Ion Beam Techniques for Nanofabrication                    3+0, 7,5          Servet Turan

UİT 901 Uzmanlık Alan Dersi                                                                      3+0, 7,5

 

DİĞER ANABİLİM DALLARINDAN ALINABİLECEK DERSLER

 

EEM 565   Image Processing                                                                        3+0 , 7,5 

EEM 562   Signal Coding                                                                             3+0 , 7,5

EEM 547   Fundamentals of Detection and Estimation                               3+0 , 7,5

EEM 552   Micro-Nanodevices and Thin Film Applications                       3+0 , 7,5

EEM 567   Advanced Computer Architecture                                             3+0 , 7,5

EEM 507   Integrated Optical Waveguides                                                 3+0 , 7,5

 

 

Güz dönemi

İTN 610 Nano Imaging and Nano Analysis             Prof. Dr. Servet TURAN

İTN 613 Photovoltaics and Solar Energy Materials Doç. Dr. Mustafa KULAKCI

İTN 692 Seminer                                                       Doç. Dr. Mustafa KULAKCI

UİT 901 Uzmanlık Alan Dersi                                  Doç. Dr. Mustafa KULAKCI

 

Bahar Dönemi

İTN 612 Molecular beam epitaxy: principles and applications         Uğur SERİNCAN

İTN 614 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy                      Özgür ALVER

İTN 621 Focussed Ion Beam Techniques for Nanofabrication Servet TURAN

İTN 692 Seminer                                Mustafa KULAKCI

İTN 902 Uzmanlık alan Dersi            Mustafa KULAKCI

Bu derslerin dışında Anabilim Dalı Başkanımızın görüşü alınarak Üniversitemizin diğer Anabilim Dallarından ve Diğer Üniversitelerin ilgili Anabilim dallarından ders alınabilinir.

 

https://lee.eskisehir.edu.tr/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/2019-2020%20bahar%20kodlu%20%20katalog.pdf  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü,
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir
E-mail : itam@eskisehir.edu.tr
Telefon : 0 222 321 35 50  ( iç hat : 7301 )