İletişim

İletişim : 
Prof. Dr. Servet TURAN
Eskişehir Teknik Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü, İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir
 
E-mail : itam@eskisehir.edu.tr

Telefon : 0 222 321 35 50  ( iç hat : 7301 )