FAALİYET ALANLARI

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların ortak ihtiyacı olan ileri teknoloji araştırma konularında altyapı yatırımları yaparak araştırmacıların kullanımına hazır laboratuvarlar ve araştırma üniteleri kurmak ve bunların işletilmesini gerçekleştirmek.
b) Üniversitenin stratejik planı kapsamında ileri teknolojiler alanında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni birimler ve çalışma grupları oluşturmak ve araştırma ortamları sağlamak.
c) Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda ileri teknolojiler alanında üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek.
ç) İleri teknolojiler konusunda her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferans, teorik ve uygulamalı kurs, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öğrencilere staj imkanları yaratmak.
d) Merkez altyapısını kullanacak kişilerin, laboratuvar ve cihazların kullanımı ve laboratuvar güvenliği konusunda eğitilmesine katkı sağlamak.