Enerji Kaynakları ve Yönetimi Bilim Dalı (Tezsiz)

Fen, Mühendislik, Teknoloji, İktisadi İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin, Fen- Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve İstatistik bölümlerinin lisans mezunları başvurabilir.