Enerji Kaynakları ve Yönetimi Bilim Dalı (Tezsiz)

2017-2018 Öğretim yılı Güz Dönemi Ders Programı

Derslerin nerede yapılacağını öğrenmek için lütfen dersi veren öğretim elemanları ile 1 hafta öncesinden iletişim kurun.

2017-2018 Bahar  Dönemi Ders Programı

 

“Enerji Kaynakları ve Yönetimi Yüksek Lisans Eğitim Programı” YÖK tarafından kabul edilmiş olup önümüzdeki yıl itibarıyla öğrenci kabülüne başlanacaktır.

a)           Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, toplam 75 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi YT veya YZ olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlarının önerisi ile Enstitü Kurulu tezsiz yüksek lisans programının sonunda, yeterlik sınavının hangi anabilim/anasanat dallarında uygulanacağına karar verir.

b)          Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Kabul edilen öğrenciler aşağıdaki belirtilen zorunlu dersleri almak zorundadır. Gerekli krediyi tamamlamak üzere yine aşağıda verilen derslerden enerji ile ilgili dersleri seçebilecekleri gibi danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanı uygun görürse Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki herhangi bir Anabilim dalından Enstitü yönetim kurulu izniyle başka üniversitelerden de ders alabilir.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER

İTE 501   Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları    3+0  7,5
İTE 503    Enerji Ekonomisi         3+0  7,5
İTE 502  Sürdürülebilir Enerji Yönetimi    3+0  7,5
ETK 500  Bilim Etiği  2+0 5,0
İTE 599 Dönem Projesi    

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER

Kod

İsim

 

 

İTE516

Petrol Rafineri Süreçleri

3+0

7,5

İTE518

Kömür Kullanım Alanları ve Kömür Teknolojileri

3+0

7,5

İTE519

Güneş Enerjisi ve Uygulamaları

3+0

7,5

İTE520

 Elektrokimyasal Enerji Dönüşüm Sistemleri 

3+0

7,5

İTE521

Yakıtlar ve Yanma Teknolojisi         

3+0 

7,5

İTE522 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Akıllı Şebekeler  

3+0

7,5

İTE523

Kömür Zenginleştirme Teknolojileri 

3+0

7,5

İTE524

Binalarda Enerji Etütü

3+0

7,5

İTE525

Enerji Tesisleri Atık Yönetimi 

3+0

7,5

İTE526

Rüzgar Enerjisi

3+0

7,5

İTE527

Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri   

3+0

7,5

İTE528

Nükleer Enerji ve Politikaları

3+0

7,5

İTE529

Farklı Enerji Kaynakları, Sürdürülebilirlik ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

3+0

7,5

İTE531

Atıklardan Enerji Elde Etme Sistemleri     

3+0

7,5

İTE533

Geleneksel Enerji Kaynakları 

3+0

7,5

DİĞER ANABİLİM DALLARINDAN ALINABİLECEK DERSLER

ENM 515 Enerji Sistemleri      3+0  7,5
KMH 509 Yakıt ve Enerji  3+0  7,5
MİM 515   Mimaride Güneş Enerjisi       3+0  7,5
MLZ 615 Üretimde Kütle ve Enerji  Hesaplamaları  3+0  7,5