Enerji Kaynakları ve Yönetimi Bilim Dalı (Tezsiz)

Fen, Mühendislik, Teknoloji, İktisadi İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin, Fen- Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve İstatistik bölümlerinin lisans mezunları başvurabilir. 

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü,
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir
E-mail : itam@eskisehir.edu.tr
Telefon : 0 222 321 35 50  ( iç hat : 7301 )