Enerji Kaynakları ve Yönetimi Bilim Dalı (Tezli)

2019-2020 Güz Dönemi Ders Programı

Derslerin nerede yapılacağını öğrenmek için lütfen dersi veren öğretim elemanları ile 1 hafta öncesinden iletişim kurun.

2019-2020 Bahar  Dönemi Ders Programı

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

a)           Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam 52,5 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ notu ile değerlendirilir. Öğrenci üçüncü yarıyılda tez danışmanının resmen atanmasından sonraki yarıyıl başından itibaren tez danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

b)          Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER

İTE 505  Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları    3+0  7,5
İTE 503    Enerji Ekonomisi         3+0  7,5
İTE 502  Sürdürülebilir Enerji Yönetimi    3+0  7,5
İTE 592  Seminer     3+0  7,5
İTE 701  Uzmanlık Alan Dersi       3+0  4,5
ETK 500  Bilim Etiği          2+0 5,0

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER

İTE521 Yakıtlar ve Yanma Teknolojisi          3+0  7,5
İTE522  Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Akıllı Şebekeler   3+0 7,5
İTE523 Kömür Zenginleştirme Teknolojileri  3+0 7,5
İTE525 Enerji Tesisleri Atık Yönetimi  3+0 7,5
İTE527 Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri    3+0 7,5
İTE529

Farklı Enerji Kaynakları, Sürdürülebilirlik ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

3+0 7,5
İTE531 Atıklardan Enerji Elde Etme Sistemleri      3+0 7,5
İTE533 Geleneksel Enerji Kaynakları  3+0 7,5
İTE520  Elektrokimyasal Enerji Dönüşüm Sistemleri  3+0 7,5
İTE5xx Nükleer Enerji ve Politikaları 3+0 7,5
İTE5xx Rüzgar Enerjisi 3+0 7,5
       

 

DİĞER ANABİLİM DALLARINDAN ALINABİLECEK DERSLER

ENM 515 Enerji Sistemleri      3+0  7,5
KMH 509 Yakıt ve Enerji  3+0  7,5
MİM 515   Mimaride Güneş Enerjisi       3+0  7,5
MLZ 615 Üretimde Kütle ve Enerji  Hesaplamaları  3+0  7,5

   

 

 

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü,
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir
E-mail : itam@eskisehir.edu.tr
Telefon : 0 222 321 35 50  ( iç hat : 7301 )