Biyoteknoloji

 Biyoteknoloji Mezunlarımız

 

Adı Soyadı

Danışmanı

Bitirme Tarihi

Tez konusu

Mevcut Pozisyonu

Cem Öziç

Yard. Doç. Dr. Muhittin ARSALNYOLU

2008

"Tetrahymena thermophilia Glutatyon-S-transferaz zeta (GSTz) geninin klonlanması, biyoinformatik ve deneysel karakterizasyonu"

– Kafkas Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fak. Biyomühendislik Bölümü

Yrd. Doç.

2

Alper UĞUR

Prof. Dr. Rıdvan SAY

2008

"Yapay integrin temelli nanobiyokonjugatif platform geliştirilmesi"

- PhD. Candidate, Mechanical Engineer (Specialized in Nanotechnology) at Jipark

3

Ozan Kılıçkaya

Yrd. Doç. Dr. Muhittin ARSLANYOLU

2009

"Tetrahymena thermophila catalase geninin mRNA ifadesinin polimeraz zincir reaksiyon yöntemiyle çeşitli stresler altında kısmi karakterizasyonu"

PhD Candidate at Ege University

4

Kenan IŞIK

Yard.Doç.Dr.A.Tansu Koparal

2009

"Bazı nano boyutlu malzemelerin toksisite değerlendirmesi"

TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) Kütahya İl Koordinatörlüğü, Kıdemli Başvuru Kabul Uzmanı olarak çalışıyor. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloi Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji Alanında doktora yapıyor.

5

Suzan YAZAR

Prof. Dr. Rıdvan SAY

2009

"Romatoid artrit hastalığının proinflamatuvar sitokini olan TNF-α tabanlı teranostik geliştirilmesi"

 

6

Bahar Tuba FINDIK

Prof.Dr.Rıdvan SAY

2009

"Antibakteriyel ve Mimik Özellikte Nanobiyokonjugat Geliştirilmesi"

 

7

Gülşah ALBAYRAK

Prof. Dr. Kıymet GÜVEN

2010

"Halofilik Arkea ve Bakteria İdentifikasyonunda FT-IR (Fourier Transfor İnfrared Spectroscopy) Kullanımı"

 

8

Nurçin KÜÇÜKOĞLU

Yrd. Doç. Dr.Muhittin ARSLANYOLU

2010

"Tetrahymena Thermophila Ligas Enzim Ailesi Üyelerinden Birinin Moleküler ve Biyoteknolojik Karakterizasyonu"

 

9

Şennur GÖRGÜLÜ

Doç. Dr. Lütfi GENÇ

2010

"Tübülin Bloklayıcı İlaç Taşıyıcı Nanopartiküller Sistemler"

 

10

Gamze GÜNEY

Prof. Dr. Mehtap Kutlu

2011

"Askorbik Asit Yüklü Katı Lipid Nanopartiküllerin Kanser Hücreleri Üzerindeki Apoptotik Etkileri"

Sakarya Üniversitesi – Araş. Gör-ÖYP

11

Hatice GENÇ

Yrd. Doç. Dr. A. Tansu KOPARAL

2011

"Olea europaea L. Ve Vitis vinifera L. Ekstraktların biyolojik aktivitelerinin değerlendirilmesi ve ara ürün formülasyonunun geliştirilmesi"

 

12

Filiz B. KAREL

Prof. Dr. A. Savaş KOPARAL

2011

"Ultrasonik Sistemlerle Suda Staphyloccus aureus Dezenfeksiyonu"

 

13

Adnan YARAMIŞ

Yrd.Doç.Dr.Miriş Dikmen

2011

"MCF-7, Hücre Kültürü, Fumagillin, Antikansorejen"

ODTÜ Biyoteknoloji Doktora+ Araş. Gör.

14

Ümit Yılmaz YILDIZ

Prof. Dr. A. Savaş KOPARAL

2011

"Tekstil Kumaşlarına Uygulanan Su , Yağ ve Kir İtici Aprelerin Antimikrobiyal Etkilerinin Mikrobiyolojik Olarak Araştırılması"

 

15

Onur TEMEL

Prof. Dr. Merih KIVANÇ

2012

"Laktik Asit Bakterilerinin Tannaz Üretim Yeteneklerinin Araştırılması"

 

16

Gökhan DİKMEN

Doç. Dr. Lütfi GENÇ

2012

"Nokodazol Yüklü Katı Lipid Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu"

 

17

Şeyda BASKINCI

Prof. Dr.Rıdvan SAY

 

2012

"ELISA Sistemleri için Yeni bir Alternatif: Tek Kullanılabilir Afinite Kuyucuklar" 

 

18

Melda MUSLU

Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ

2012

"Tetrahidrokarvon’un Biyotransformasyonu ve Biyolojik Etkileri"

 

19

Nagihan OSKAY

Prof.Dr.Kıymet GÜVEN

2012

“Meyve Sularında Patulin Tayini ve Laktik  Asit Bakterileri İle Detoksifikasyonunun Araştırılması ”

 

20

Gürkan YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Muhittin ARSLANYOLU

2013

“Tetrahymena thermophila’ya Kodon Uyumu Yapılmış Superfolder GFP (sfGFP)’nin T. Thermophila’da Rekombinant Protein Üretimi ve Flüoresan Özelliğinin Karakterizasyonu”

 

21

Seval GEZGİN

 

Yrd. Doç. Dr. Gülay BÜYÜKKOROĞLU

2013

“Farmasötik Amaç için Kullanılacak Olan Micro- ve Nanopeteküllerle Antikor Bağlama ve Etkinliklerinin Araştırılması”

 

22

Ayça Fulya ÜSTÜNTANIR

Yrd. Doç. Dr. Muhittin ARSLANYOLU

2013

“Tetrahymena thermophila TRANSFORMASYONUNDA KULLANILAN REPLİKATİF PLAZMİDLERE TETRAHYMENA KODON UYUMLU NEOMİSİN DİRENÇ GENİNİN AKTARIMI VE ANTİBİYOTİK SEÇİCİLİĞİ”

 

23

Erhan ASLAN 

Yrd. Doç. Dr. Muhittin ARSLANYOLU

2013

“DNA ile beslenmiş aç Tetrahymena thermophila hücrelerinde deoksiribonükleaz (DNaz) aktivitesinin gen ifadesi açısından karakterizasyonu”

 

24

Burcugül ALTUĞ 

Doç. Dr. A. Tansu KOPARAL

2013

“Laktik Asit Bakterilerinden Elde Edilen Eksopolisakkaritlerin Memeli Kültür Hücrelerinde Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi”

 

25

Aboubacar Diop

Prof. Dr. H. Mehtap KUTLU

2013

“Ellajik asidin C6 hücrelerinde canlılık, DNA hasarı, apoptoz ve nekroz üzerine etkileri”

 

26

Teslime SAĞIR

Doç.Dr. M. Burçin MUTLU

2014

“Halofilik Mikroorganizmalar ile Biyoaktif Metabolit Üretimi”

 

27

Tuğçe DEMİREL

Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAL

2014

"Sulu Çözeltilerden Boyar Maddenin Nonwoven Tekstil Malzemesiyle Giderilebilirliğinin Araştırılması"

 

28

Elif  HASGÜL

Kıymet GÜVEN

2014

“Seramik Endüstrisi Atıklarının Mikrobiyal Florası ve Bu Mikroorganizmaların Biyoteknolojik Kullanımı”

 
29 Jama Hüssein Ali H. Mehtap KUTLU 2015 "Hepatoprotective and therapeutic effect of ellagic acid on D-Galactosamine-induced liver damage"  
30 Hilal GENÇ Merih KIVANÇ 2016 “Probiyotik Laktik Asit Bakterilerinin Meyve Sularında Kullanımı”  
31 Görkem BAKIR Kıymet GÜVEN 2016
  "Titreşim Spektroskopisi İle Mikrobiyal İdentifikasyon"
 
32 Serkan DERELİ Muhittin ARSLANYOLU 2016 “İnsan Büyüme Hormonu Salgılatma Sinyal Dizisinin Tetrahymena Thermophila Tarafından Rekombinant Protein Üretiminde Kullanımı”  

 

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü,
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir
E-mail : itam@eskisehir.edu.tr
Telefon : 0 222 321 35 50  ( iç hat : 7301 )