Başvuru Özel Koşulu

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme, Fizik, Kimya, Maden, Jeoloji, Harita ve Seramik Mühendisliği bölümlerinin ve Fizik ve Kimya bölümü lisans mezunları başvurabilir.