Başvuru Özel Koşulu

Mühendislik, Fen ve Eczacılık Fakülteleri,
Eğitim Fakülteleri; Fen, Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Mezunu olmak.