Başvuru Özel Koşulu

Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık, Fen, Ziraat, Orman, Tarım ve Doğa Bilimleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinin; Doğa ve Yaşam Bilimleri Fakültelerinin Biyoteknoloji, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Biyokimya ve Biyofizik bölümlerinin, Mühendislik Fakültelerinin Kimya, Biyoloji, Çevre, Biyoenformatik ve Genetik, Gıda, Genetik ve Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin; Su Ürünleri Fakültelerinin Temel Bilimler ve Yetiştiricilik Bölümlerinin, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Öğretmenliği bölümlerinin lisans mezunları başvurabilir.