Başvuru Özel Koşulu

Mühendislik, Fen ve Eczacılık Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri; Fen, Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği mezunu olmak.