Başvuru Özel Koşulu

Mühendislik, Fen ve Eczacılık Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri; Fen, Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği mezunu olmak.

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü,
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir
E-mail : itam@eskisehir.edu.tr
Telefon : 0 222 321 35 50  ( iç hat : 7301 )