Bağlantılar

1- Eskişehir Anadolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 4691 sayılı kanun için
http://www.atap.com.tr

2- Mobility (Araştırmacıların Dolaşımı) programı için
www.cordis.lu/improving

3- Mobility programı-araştırıcı arayan projeleri taramak için
http://www.cordis.lu/improving/code/vacancies.htm

4- KOSGEB destekleri için 
http://www.kosgeb.gov.tr/Destekler/

5- Tübitak burs destek ve teşvikleri için
http://www.tubitak.gov.tr/tr/altsayfalar/akarge_destek.html

6- Türk Patent Enstitüsü 
http://www.turkpatent.gov.tr/

7- TEYDEB destekleri için      
https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm

8- EUREKA projeleri 
http://www.eureka.tubitak.gov.tr/proje.html

9- DPT Bilim ve Teknoloji Proje Önerileri
http://www.dpt.gov.tr/bilim/proje/oneri.html

10- Tübitak Seramik Araştırma Merkezi 
http://www.sam.org.tr/

 

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü,
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir
E-mail : itam@eskisehir.edu.tr
Telefon : 0 222 321 35 50  ( iç hat : 7301 )