AMAÇ

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü,
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir
E-mail : itam@eskisehir.edu.tr
Telefon : 0 222 321 35 50  ( iç hat : 7301 )