AMAÇ

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.