AMAÇ

Üniversitenin bilimsel ve teknolojik önceliklerine yönelik olarak Üniversite bünyesinde ileri seviyede bir araştırma altyapısı oluşturarak, üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yüksek donanımlı araştırmacılar yetiştirmektir.