2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi başvuru tarihleri

BAŞVURU TARİHLERİ : 09 ‒ 20 Ocak 2017
KABULLERİN İLANI : 27 Ocak 2017
TÜRKÇE DÜZEY BELİRLEME VE YETERLİK SINAVLARI : 25 ‒ 26 Ocak 2017, Saat: 10:00 (Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi)
(Yabancı Uyruklu Adaylar için)
YETENEK SINAVI (Güzel Sanatlar Enstitüsü için) : 24 Ocak 2017, Yüksek Lisans için saat: 09:30; Sanatta Yeterlik için 14:00
KESİN KAYIT TARİHLERİ : 30 Ocak 2017 ‒ 02 Şubat 2017
YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 03 Şubat 2017
KAYIT YENİLEME TARİHLERİ : 30 Ocak 2017 ‒ 03 Şubat 2017
DERSLERİN BAŞLANGICI : 06 Şubat 2017
 

BAŞVURU YÖNTEMİ:
1- Başvurular 09‒20 Ocak 2017 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
2- Adayların başvuru yapabilmesi için öncelikle sisteme “Üye Ol” linkini kullanarak sadece bir kez üye olması gerekmektedir. Daha sonra adaylar, T.C. Kimlik No/
Yabancı Kimlik No/Pasaport No/İkamet Tezkere No ile giriş yaparak kendilerini tanımlayacak ve sistem tarafından yönlendirilerek başvurularını
gerçekleştireceklerdir.
3- Her program için T.C. ve Yabancı Uyruklu olmak üzere iki ayrı program açılmıştır. Bu yüzden adayların, istediği kontenjana başvurabilmesi için uygun programı
seçmeleri gerekmektedir. Örneğin; Sınıf Öğretmenliği Programı için adayların; T.C. kontenjanına başvurmak için Sınıf Öğretmenliği, Yabancı uyruklu
kontenjanına başvurmak için Sınıf Öğretmenliği (Yabancı Uyruklu), programını seçmeleri gerekmektedir.
4- Her aday kesin kaydı sadece bir programa yapılmak koşuluyla ilgili Enstitüde sadece iki ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir.
5- Başvuru sırasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların, kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir.
6- Başvuru sonuçları ilgili Enstitünün web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazanan
adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü,
İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir
E-mail : itam@eskisehir.edu.tr
Telefon : 0 222 321 35 50  ( iç hat : 7301 )